معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان خبر داد: افزایش دما در روزهای اخیر و نگرانی از افزایش مصرف برق در استان کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان سید محمد فتحی در تشریح این خبر گفت: افزایش مصرف برق از اوایل هفته، سیر صعودی داشته است که یکی از دلایل اصلی آن افزایش دما در استان طی روزهای اخیر بوده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به توان تولید برق در نیروگاه های برق- آبی اذعان داشت: با توجه به کاهش ذخایر آب سدهای کشور و به تبع کاهش توان تولید بیش از 60 درصد نیروگاه های برق- آبی همچنین آغاز موج گرما که طی 50 سال اخیر بی سابقه بوده است و همچنین عدم رعایت الگوی مصرف توسط برخی از مشترکان، درنتیجه افزایش بار مصرفی و کمبود شدید برق مواجه هستیم.

فتحی در ادامه با اشاره به نقش شرکت توزیع برق در خاموشی های اخیر اذعان داشت: شرکت های توزیع، برق تولید شده از نیروگاه ها را دریافت کرده  و از طریق شبکه های توزیع، آن را به مشترکان کردستانی ارائه می نمایند لذا با توجه به سهمیه بندی هر استان در سطح کشور و با توجه به مقدار مگاوات تعیین شده به عنوان سهمیه از سوی شرکت توانیر به صورت روزانه برنامه ریزی می گردد، اگر توازن پیک  مصرف برق در استان با سهمیه مورد نظر همخوانی نداشته باشد، مجبور به اعمال خاموشی های پراکنده در سطح استان خواهیم بود

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به سهمیه مگاوات تعیین شده برای شرکت توزیع برق کردستان اذعان داشت: در طول روزهای اخیر به صورت میانگین حدود 360 مگاوات سهمیه شرکت توزیع برق بوده است این در حالی است که میزان پیک مصرف در استان به مقدار بیش از 480 مگاوات نیز می رسد و ما باید با صرفه جویی و مدیریت مصرف برق این مابه التفاوت را جبران کرده که خاموشی ها حذف و یا به حداقل ممکن برسد.

وی در ادامه به برنامه های خاموشی های برق در استان که از طریق دفتر روابط عمومی منتشر می شود نیز اشاره کرد و بیان داشت: این برنامه ها براساس میزان سهمیه تعیین شده و از طرف دیگر میزان مصرف مشترکان استان تنظیم و اطلاع رسانی می گردداما اگر توازن تولید و تقاضای برق در زمان های مشخص شده متفاوت گردد و میزان مصرف نسبت به تولید افزایش یابد  خاموشی ها افزایش پیدا می کند و اگر مشترکین الگوهای مصرف را رعایت کنند خاموشی های برنامه ریزی و منتشر شده اعمال نمی گردد و یا به حداقل ممکن می رسد.

سید محمد فتحی در پایان سخنان خود اذعان داشت: مشترکین با راهکارهای ساده اگر تنها 10 درصد از برق مصرفی خود را کاهش دهند کمک شایانی به صنعت برق می کنند و شرکت توزیع را در ارائه برق مطمئن و پایدار همراهی می کنند.